KMJK 65 år 

   
                   
 

17. marts 2014 fyldte Kalundborg Model Jernbane Klub 65 år
Grundet et større renoveringsarbejde på vores gamle anlæg, 
som indebærer at al kørsel midlertidig er indstillet,
valgte bestyrelsen at vi ikke ville gøre den store festivitas ud af dagen.
Klubbens medlemmer var inviteret til en lille sammenkomst og filmaften
og desværre var nogle medlemmer forhindret i at deltage 

 
                   
Det er spændende hvilken film vi skal se
Der bliver nok noget om jernbaner
Dæmpet belysning, nu starter filmen
Jo - det skal forestille et lille lokomotiv
Det ser godt ud - Uhmmmm.
Så var det lokomotiv splittet ad
Samtalen gik lidt i stå, da der kom lagkage på bordet
En rigtig hyggelig aften