Et tilbageblik i Kalundborg Model Jernbane Klubs historie.

Vi skal tilbage til året 1949. Her fandt P.G.Frejø, Aage Andersen, Harry Petersen, Carl Otto Petersen,
Bruno Smith, Edward Stablewski og H.E.Svendsen sammen, og den 15/3 1949 afholdtes stiftende generalforsamling og Kalundborg Model Jernbane Klub var en realitet. Man valgte at bygge i str. 0, dvs. i størrelsesforhold 1:45, hvor sporvidden er 32 mm.
Inden generalforsamlingen var det lykkedes at finde et lokale til formålet, og man kunne vel ikke komme tættere på virkeligheden for modeljernbanen, idet lokalet lå oven over den gamle overnatningsbygning ved Kalundborg Station.
Her blev klubbens første anlæg opbygget:


                                                                Klubbens første anlæg

Der blev opbygget et anlæg, som næsten var færdigbygget. Men efter 10 år på loftet måtte man nedrive anlægget, idet DSB skulle i gang med at bygge ny station i Kalundborg. Anlægget blev nedpakket og opbevaret på Kalundborg Bryggeri.
Omsider i 1961 var byggeriet af Kalundborg Station så langt fremme, at det lovede lokale under godsekspeditionen kunne benyttes. Der blev nu udarbejdet sporplaner, og man gik derefter i gang med at opbygge et nyt anlæg. Det var fra start en dobbeltsporet ringbane, men senere ændredes en del af strækningen til enkeltsporet. Arbejdet
kører stille og roligt fremad, og det er med årene blevet til et godt "udfyldt" anlæg, med fabrik og industri, boligområde, havnemiljø med færgefart, m.m.


Anlægget som det blev opbygget efter flytning, 

I 1998 blev det muligt at udvide lokaliteterne. Lukningen af færgeforbindelsen Kalundborg - Århus, medførte at der blev ledige lokaler i kælderen, to depotrum fra færgetiden og et cykelparkeringslokale var blevet ledige. Dette var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse. Vi gik i gang med renoveringen, og fik gjort de tre lokaler til et stort. Hertil var vi nået ved klubbens 50 års jubilæum, og festlighederne blev holdt i det nye lokale. Herefter gik vi i gang med opbygningen af udvidelsen af anlægget. Det nye anlæg blev koblet sammen med gl. anlæg, og sammensat således at der er ind- og udkørsel mellem de to anlæg. Nyt anlæg er opbygget både enkelt og dobbeltsporet.

Klubbens anlæg som det tager sig ud i dag