Fra papplade til model

Remisen - Kalundborg station, som den ser ud i dag

Værktøj og byggemateriale
Side og gavl optegnet
Dele udskåret
Samling af sider
Lidt fra oven
Rytterlys og tag løst monteret
Bagside med træbeklædning
Portmontøren har været på besøg
Endelig på anlægget

 

retur fotoside                              retur åbningsside