Værslev Station

Tegning af Værslev station - set fra vejen.
i "alen - fod og tommer"

Stationsbygning udskåret i karton

Her kommandopost udskåret og sammenlimet

Toilet og vaskehus. Her på visit på nyt anlæg

Det tager lidt tid at "murer væggene op".
Modelmursten på ark tilpasset byggestørrelse

Endelig blev døre og vinduer "leveret"


Det lykkedes at finde dørgreb i passende størrelse

Bæringer  for perrontag hos maleren

Bæringer for perrontag monteret

Fra en anden vinkel

Stationen er kommet på plads på anlægget -
blot mangler kommandopost endnu

Bare en detalje

Vinduer pt. uden glas monteret
Tagdækkerne gik tidligt hjem idag
Taget blev færdigt. og lagt på
Nedløbsrør er nødvendigt 
Trafikass. er ved at besigtige bygningen
Næste stop KMJKs anlæg
Kommandopost er kommet på sin rette plads og rækværket er også sat op

retur byggeopgaver