Sikring af Kalundborg Olieraffinaderi

Låger til godssporet

Låger til lastanlægget 

Der er bestilt montører til denne opgave

retur byggeopgaver