Her finder du KMJK

Kalundborg Station, under gl. godsekspedition.
Nedgang modsat perronside - Jernbanevej
Klubaften: Torsdag fra 19 - 22