KMJK Lukker!

Som følge af flere års faldende medlemstal og stærkt stigende udgifter, er det ikke længere muligt at drive KMJK på en økonomisk forsvarlig måde.

Vi ser derfor ingen anden mulighed en at dreje nøglen om og lukke.

Der vil ikke være nogle udadvendte aktiviteter i resten af 2024.
Det betyder, der ikke vil være nogen byttedag i år, og at klubben ikke længere vil kunne modtage gæster.

Klubben vil gerne takke alle de mennesker, der gennem tiden har støttet os på forskellig vis.